UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia…

UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – w związku z COVID-19” zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa i wyposażenie…

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i…

Umowa Nr DOI/SK/85112/6220/5/1034 na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/5/1034  na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia …

Umowa nr 1/18/10/2021/5/1174 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Umowa nr 1/18/10/2021/5/1174 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”…