Postępowanie konkursowe nr 7/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…

Postępowanie konkursowe nr 6/06/2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…

Postępowanie konkursowe nr 5/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…

Postępowanie konkursowe nr 4/05/2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…

Postępowanie konkursowe nr 3/04/2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…